Malá vodní elektrárna
 
Bělov
   
 
     Aktuality
     Historie
     Schéma
     Články
     Fotogalerie
     Kontakty
Vítáme vás na stránkách malé vodní elektrárny Bělov
Aktuality 

Na našich stránkách najdete informace o elektrárně včetně fotografií z její výstavby i těch po dokončení, schéma a popis technologie, odkazy na články a aktuální informace pro veřejnost.

Prezentace o MVE Bělov

Dne 9. března 2018 navštívil MVE Bělov student VUT v Brně pan Ondřej Marek, který na základě své exkurze v elektrárně vytvořil o MVE Bělov zajímavou prezentaci. Tuto prezentaci dáváme k dispozici i zde na našich stránkách.

Prezentace-MVE-Belov.pdf (PDF, 4,8 MB)

Provedení druhé servisní prohlídky technologického zařízení MVE Bělov ve dnech 2. – 6. října 2017

Servisní prohlídky technologického zařízení probíhají po dobu pěti dnů, kdy první dva dny dochází postupně k odstavení obou turbín tím, že se profil turbín zahradí až 8 tun vážícími hradidly na vtoku a výtoku předmětné turbíny. Následně se z profilu turbíny odčerpá voda po dobu cca 2–3 hodin a do prostoru turbíny vstupují dva pracovníci dodavatele turbín společnosti MAVEL, kteří provedou fyzickou kontrolu stavu turbín, výměnu oleje a obhlídku celého pracovního prostoru. Zahrazení profilu turbín se provádí jeřábem o nosnosti 55 tun a za součinnosti profesionálního potápěče a jeho asistenta. Jedná se o velmi náročnou operaci jak co do přesnosti, tak i náročnosti na bezpečnost práce.

U obou turbín proběhla tato prohlídka úspěšně, za což patří poděkování panu Ladislavu Kašparovi, jeřábníkovi společnosti Autojeřáby Miroslav Harsa, potápěči panu Jiřímu Pišlovi a jeho asistentovi ze společnosti Atlantis a servisním technikům společnosti MAVEL, pánům Svobodovi a Nejezchlebovi. Poděkování patří i našemu operátorovi panu Vlastimilu Štimplovi, který zajišťoval koordinaci zúčastněných techniků.

Součástí servisní prohlídky byla i podrobná kontrola stavu převodovek, generátorů, čidel a měřicích zařízení včetně funkčnosti počítačového programu. Výsledkem servisní kontroly je vypracování závěrečného protokolu s podrobným vyhodnocením stavu veškerého technologického zařízení.


Ukončení soudních sporů

1) Žaloba Františka Zelinky proti kolaudačnímu rozhodnutí ve věci dostavby MVE Bělov

Zažalovanou stranou byl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí. Žaloba byla podána dne 29. května 2014. Krajský soud v Brně tuto žalobu pana Zelinky zamítl svým rozhodnutím ze dne 10. 3. 2016 (č. j. 62 A 45/2014-133). Pan Zelinka se proti tomuto rozhodnutí odvolal u Nejvyššího správního soudu, který dne 9. 2. 2017 jeho odvolání zamítl (č. j. 5 As 61/2016-35). Proti tomuto rozhodnutí se pan Zelinka obrátil se stížností na Ústavní soud, který jeho stížnost zamítl dne 31. 5. 2017 (IV. ÚS 1168/17).

2) Řízení o správní žalobě obce Kvasice proti Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí, ve věci manipulačního řádu na jezu Bělov ze dne 1. 7. 2014

Žalobcem byla obec Kvasice a obec Střížovice a žalovanými stranami byly Krajský úřad Zlínského kraje, Povodí Moravy, s.p., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Zemědělský podnik KVASICKO, a.s. a MEXIM CONSULTING, spol. s r.o. Důvodem žaloby obcí Kvasice a Střížovice byl nesouhlas s navrácením hladiny řeky Moravy na jezu Bělov na původní výšku na kótě 184,10 m.n.m. Krajský soud v Brně dne 20. 12. 2016 žalobu zamítl a své rozhodnutí zdůvodnil v třicetistránkovém odůvodnění (č. j. 29 A 63/2014-164). Žalobci se proti tomuto rozhodnutí Krajského soudu neodvolali ve stanovené lhůtě a tímto rozhodnutím Krajského soudu v Brně byla jejich žaloba definitivně zamítnuta.

Kroměřížští vodáci předvedli velmi dobré jízdy

Kroměříž (lk) Tradiční Kroměřížské slalomy a sprinty pořádal místní vodácký klub. Závodů se zúčastnilo přes 80 kanoistů. Barevné kajaky a kanoe přilákaly pozornost kolemjdoucích i okolo jedoucích cyklistů. Dlouho pak spousta z nich sledovala, jak si se slalomovou tratí závodníci poradí. A že bylo na co se dívat. Malí předžáci předvedli obrovské nasazení, ale také chyby v podobě neprojetých branek a dotyků. U závodníků ve starších kategoriích chyb výrazně ubylo a o umístění rozhodoval čas. Ve slalomu i sprintu se po oba dny jely vždy dvě jízdy a do výsledku se započítala lepší z nich.

Někteří z diváků si všimli, že se pod mostem opět objevily peřeje. Jak k tomu došlo vysvětlil ředitel závodu Roman Plachý: „Pro kvalitu a atraktivitu závodu je důležitá rychlejší a divočejší voda. Toho lze v Kroměříži dosáhnout snížením hladiny řeky Moravy na jezu Bělov v Otrokovicích. Velké poděkování patří majiteli Malé vodní elektrárny Bělov Lubomíru Martákovi a pracovníkům Povodí Moravy, kteří svým vstřícným postojem snížení hladiny řeky umožnili. Díky tomu se závody konaly na alespoň trochu divoké vodě," pochvaloval si ředitel závodu.

Domácí vítězové jednotlivých kategorií za oba dny:

Slalom kajak: muži - Marek Loučka, dorostenky - Klára Smetánková.
Slalom deblkanoe: muži - Tomáš Martinka, Antonín Martinka (Brno, Kroměříž), dorostenci - Miroslav Šilhánek, Daniel Konečný.
Sprint: muži - Marek Loučka, dorostenky - Klára Smetánková.

Poděkování od vodáků v Kroměříži

Ve dnech 12. - 14. 6. 2015 se konaly vodácké závody na řece Moravě v Kroměříži. Byli jsme osloveni organizátorem těchto závodů panem Romanem Plachým se žádostí o snížení hladiny na řece Moravě, která umožnila lepší podmínky pro závodníky. Po získání souhlasu od Povodí Moravy naše společnost provedla požadované snížení hladiny a rovněž přispěla organizátorům vodáckých závodů drobnou částkou na náklady. Po ukončení závodů naše společnost dostala od pana Plachého poděkování za vstřícnost a podporu.

MVE Bělov získala titul Podnikatelský projekt roku 2013

V listopadu roku 2014 se konalo na Pražském hradě vyhodnocení celostátní soutěže Podnikatelský projekt roku, vyhlašované agenturou CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu. Mezi osmi vítězi jednotlivých kategorií byla jmenována naše elektrárna, která získala nejvyšší ocenění v kategorii Obnovitelné zdroje energie. Z tohoto ocenění se velmi těšíme.

Obsah      Aktuality      Historie      Schéma      Články      Fotogalerie      Kontakty