Malá vodní elektrárna
 
Bělov
   
 
     Aktuality
     Historie
     Schéma
     Články
     Fotogalerie
     Kontakty
Provedení druhé servisní prohlídky technologického zařízení MVE Bělov ve dnech 2. – 6. října 2017
Aktuality 

Servisní prohlídky technologického zařízení probíhají po dobu pěti dnů, kdy první dva dny dochází postupně k odstavení obou turbín tím, že se profil turbín zahradí až 8 tun vážícími hradidly na vtoku a výtoku předmětné turbíny. Následně se z profilu turbíny odčerpá voda po dobu cca 2–3 hodin a do prostoru turbíny vstupují dva pracovníci dodavatele turbín společnosti MAVEL, kteří provedou fyzickou kontrolu stavu turbín, výměnu oleje a obhlídku celého pracovního prostoru. Zahrazení profilu turbín se provádí jeřábem o nosnosti 55 tun a za součinnosti profesionálního potápěče a jeho asistenta. Jedná se o velmi náročnou operaci jak co do přesnosti, tak i náročnosti na bezpečnost práce.

U obou turbín proběhla tato prohlídka úspěšně, za což patří poděkování panu Ladislavu Kašparovi, jeřábníkovi společnosti Autojeřáby Miroslav Harsa, potápěči panu Jiřímu Pišlovi a jeho asistentovi ze společnosti Atlantis a servisním technikům společnosti MAVEL, pánům Svobodovi a Nejezchlebovi. Poděkování patří i našemu operátorovi panu Vlastimilu Štimplovi, který zajišťoval koordinaci zúčastněných techniků.

Součástí servisní prohlídky byla i podrobná kontrola stavu převodovek, generátorů, čidel a měřicích zařízení včetně funkčnosti počítačového programu. Výsledkem servisní kontroly je vypracování závěrečného protokolu s podrobným vyhodnocením stavu veškerého technologického zařízení.

Obsah      Aktuality      Historie      Schéma      Články      Fotogalerie      Kontakty