Malá vodní elektrárna
 
Bělov
   
 
     Aktuality
     Historie
     Schéma
     Články
     Fotogalerie
     Kontakty
Ukončení soudních sporů
Aktuality 

1) Žaloba Františka Zelinky proti kolaudačnímu rozhodnutí ve věci dostavby MVE Bělov

Zažalovanou stranou byl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí. Žaloba byla podána dne 29. května 2014. Krajský soud v Brně tuto žalobu pana Zelinky zamítl svým rozhodnutím ze dne 10. 3. 2016 (č. j. 62 A 45/2014-133). Pan Zelinka se proti tomuto rozhodnutí odvolal u Nejvyššího správního soudu, který dne 9. 2. 2017 jeho odvolání zamítl (č. j. 5 As 61/2016-35). Proti tomuto rozhodnutí se pan Zelinka obrátil se stížností na Ústavní soud, který jeho stížnost zamítl dne 31. 5. 2017 (IV. ÚS 1168/17).

2) Řízení o správní žalobě obce Kvasice proti Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí, ve věci manipulačního řádu na jezu Bělov ze dne 1. 7. 2014

Žalobcem byla obec Kvasice a obec Střížovice a žalovanými stranami byly Krajský úřad Zlínského kraje, Povodí Moravy, s.p., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Zemědělský podnik KVASICKO, a.s. a MEXIM CONSULTING, spol. s r.o. Důvodem žaloby obcí Kvasice a Střížovice byl nesouhlas s navrácením hladiny řeky Moravy na jezu Bělov na původní výšku na kótě 184,10 m.n.m. Krajský soud v Brně dne 20. 12. 2016 žalobu zamítl a své rozhodnutí zdůvodnil v třicetistránkovém odůvodnění (č. j. 29 A 63/2014-164). Žalobci se proti tomuto rozhodnutí Krajského soudu neodvolali ve stanovené lhůtě a tímto rozhodnutím Krajského soudu v Brně byla jejich žaloba definitivně zamítnuta.

Obsah      Aktuality      Historie      Schéma      Články      Fotogalerie      Kontakty