Malá vodní elektrárna
 
Bělov
   
 
     Aktuality
     Historie
     Schéma
     Články
     Fotogalerie
     Kontakty
Malá vodní Elektrárna Bělov
Historie 

V roce 1965 byl na řece Moravě, 166,5 ř. km postaven jez v katastru obce Bělov, nacházející se nedaleko města Otrokovice. Jez byl vybudován na upraveném korytu ř. Moravy za účelem zvýšení hladiny řeky tak, aby v oblasti štěrkopísků nad jezem stoupla hladina spodních vod. Jednalo se o zvýšení možnosti odběru pitné vody pro město Zlín, které dodnes čerpá vodu z vrtů v tomto štěrkovém loži. Vzhledem k tomu, že vybudovaný jez zvedl hladinu o 2,8 m, logicky se naskytla možnost využít energetický potenciál řeky v tomto místě pro vybudování malé vodní elektrárny. Firma VEZTOS, spol. s r. o. získala dne 18. 4. 1994 od okresního úřadu v Kroměříží, referát životního prostředí Rozhodnutí o povolení k nakládaní s vodami a zřízení vodohospodářského díla. Na základě tohoto rozhodnutí společnost zahájila stavbu, kterou prováděla společnost Váhostav Žilina.

Vzhledem k problémům, které nastaly v průběhu stavby, byla stavba zastavena a následně v roce 1997 zaplavena v důsledku obrovské povodně ř. Moravy v této oblasti. Vleklé soudní spory s tím související byly ukončeny počátkem r. 2011, kdy se jednatelé spol. VEZTOS rozhodli rozestavěnou MVE prodat. Společnost MEXIM CONSULTING koupila rozestavěnou stavbu od společnosti VEZTOS s.r.o. v listopadu 2011. Z celkového projektu elektrárny byl definitivně vybudován vtokový kanál s hrubými česly a lávkou nad nimi a také silniční most nad vtokovým kanálem. Dále byla vybudována levá opěrná zeď budoucí elektrárny, zabezpečen pravý břeh a položena základová deska pro turbíny. Stavba byla od roku 1997 zakonzervována, tj. zavezena zeminou. V lednu 2012 byla stavba odkonzervována, zaměřena a bylo zadáno vypracování projektu na dokončení stavby. V červnu 2012 proběhla výběrová řízení pro dodavatele stavby a technologie. A koncem měsíce byly zahájeny stavební práce. V květnu 2013 byly stavební práce ukončeny včetně montáže technologie, byly zahájeny suché a následně i mokré zkoušky. V současnosti je elektrárna v provozu.

Obsah      Aktuality      Historie      Schéma      Články      Fotogalerie      Kontakty